kwalifikacja co to jest
Co to znaczy kwalifikacja? Definicja kwalifikacja zaliczenie do pewnej kategorii, ustalenie jakości.

Czy przydatne?

Definicja kwalifikacja

Definicja z ang. qualification, z niem. Qualifikation.

Co to znaczy KWALIFIKACJA kwalifikacja zaliczenie do pewnej kategorii, ustalenie jakości, ocena; (zazw. w l.mn.) wykształcenie, uzdolnienie, przygotowanie do wykonywania pracy, zawodu.kwalifikowane nasiona - uznane za odpowiednie do siewu.kwalifikator termin podawany przed nie wszystkimi definicjami słowników, określający dziedzinę używalności hasła, jego charakter i tym podobnewykwalifikowany posiadający kwalifikacje.kwalifikowana przewarzająca część - nie niższa niż ta, którą statut przewiduje dla przyjęcia danej uchwały.Etym. - śrdw.z łaciny qualificatio 'ustalenie' i qualificator 'ten, kto ustala' od qualificare 'oceniać; określać'; ?Xac. qualis 'jaki' (por. kwalitatywny); -ficare od facere, zobacz fakcja

Czym jest kwalifikacja znaczenie w Znaczenie K .