kwant co to jest
Co to znaczy kwant? Definicja kwant fiz. najmniejsza porcja, o jaką może ulec zmianie dana rozmiar.

Czy przydatne?

Definicja kwant

Definicja z ang. quantum, z niem. Quant.

Co to znaczy KWANT kwant fiz. najmniejsza porcja, o jaką może ulec zmianie dana rozmiar fiz. (na przykład energia, pęd) określonego układu.kwantum pewna liczba, liczba czego.kwantyfikator log. odpowiednik stosowanych pot. wyrażeń "każdy" (k. ogólny) i "pewien" (k. szczegółowy, mały).kwantytatywny ilościowy, odnoszący się do ilości; por. kwalitatywny.kwantyfikacja ilościowe ujmowanie zjawisk ekonomicznych.Etym. - śrdw.z łaciny quantificare 'czynić ogromnym' i ?Xac. quantitas 'liczba' od quantum 'ile'; -ficare od ?Xac. facere, zobacz fakcja

Czym jest kwant znaczenie w Znaczenie K .