kwietyzm co to jest
Co to znaczy kwietyzm? Definicja kwietyzm mistyczna doktryna teol. sformułowana poprzez hiszp.

Czy przydatne?

Definicja kwietyzm

Definicja z ang. quietism, z niem. Quetismus.

Co to znaczy KWIETYZM kwietyzm mistyczna doktryna teol. sformułowana poprzez hiszp. teologa kat. Miguela de Molinosa (i stąd zwana także molinizmem, zobacz) w 1675 r., głosząca wyzwolenie duszy spod władzy ciała poprzez kontemplacje, zaprzestanie żadnych dążeń, bierne zdanie się na wolę Boga; potępiona w 1687 r. poprzez inkwizycję i papieża Innocentego XI, stała się tematem długookresowych sporów w Kościele fr.; pot. beznamiętny, bierny, bez zaangażowania relacja do świata i jego spraw.Etym. - ?Xac. quietus 'spokojny; beztroski' od quietus 'odpoczynek; spokój'; por. requiem

Czym jest kwietyzm znaczenie w Znaczenie K .