latop co to jest
Co to znaczy latopis? Definicja latopis śrdw. kronikarz, dziejopis, zwł. na Rusi; specyficzny.

Czy przydatne?

Definicja latopis

Definicja z ang. chronicle, z niem. Chronik.

Co to znaczy LATOPIS latopis śrdw. kronikarz, dziejopis, zwł. na Rusi; specyficzny, rodzimy gatunek historiograficzno-epicki w lit. staroruskiej, żywotny w XI-XVIII w., ?Xączący wydarzenia polit. i kościelne, prezentowane w porządku rocznikowym, z podaniami, legendami, historiami biblijnymi i nowelistyką antyczną i bizant.; kroniki litewskie XIV-XVIII w. i ukraińskie XVII-XVIII w.Etym. - ros. létopis 'kronika, rocznik, annały, jw.'

Czym jest latopis znaczenie w Znaczenie L .