legacja co to jest
Co to znaczy legacja? Definicja legacja przest. misja poselska, poselstwo, delegacja; sprawowanie.

Czy przydatne?

Definicja legacja

Definicja z ang. legation, z niem. Gesandtschaft.

Co to znaczy LEGACJA legacja przest. misja poselska, poselstwo, delegacja; sprawowanie czynności posła, legata.legatariusz dawn. osoba otrzymująca legat, zapis.legat poseł, wysłannik (zwł. papieski; zobacz legatus); dawn. zapis testamentowy; darowizna.legalny prawny, prawowity, praworządny; zgodny z obowiązującym prawem.legalizacja urzędowe stwierdzenie wiarygodności; uwierzytelnienie; nadanie mocy prawnej, zatwierdzenie; uznanie za właściwe z prawem.legatus ?Xac., legat (papieski); (l. a latere) dosł. 'od boku (papieża)'; kardynał wysłany poprzez papieża dla załatwienia w jego imieniu i zastępstwie określonej kwestie; (l. missus) dosł. 'posłany'; nuncjusz; (l. natus) dosł. 'urodzony'; tytuł honorowy biskupa, przywiązany do nie wszystkich diecezji (na przykład Canterbury, Gniezno, Kolonia, Moguncja, Praga, Reims, Toledo).Etym. - ?Xac. legatio 'poselstwo', legatarius 'spadkobierca', legatum 'zapis' i legatus 'ambasador; namiestnik prowincji' (z p.p.) od legare 'wysłać w jakiejś misji; zapisać w spadku' z lex dpn. legis 'prawo'; fr. légaliser 'zaświadczać; uwierzytelniać' z ?Xac. legalis 'ustawowy' od lex; por. delegacja; kolegialny; legislacja; lojalny

Czym jest legacja znaczenie w Znaczenie L .