leglacja co to jest
Co to znaczy legislacja? Definicja legislacja prawodawstwo, ustawodawstwo. legitymista zwolennik.

Czy przydatne?

Definicja legislacja

Definicja z ang. legislation, z niem. Gesetzgebung.

Co to znaczy LEGISLACJA legislacja prawodawstwo, ustawodawstwo.legitymista zwolennik doktryny nienaruszalności "praw historycznych" dynastii, monarchista (hist. we Francji - zwolennik Burbonów; na Węgrzech i w Austrii - Habsburgów).legislatura władza ustawodawcza; jej kadencja, moment jej działalności.legislatywa władza ustawodawcza; hist. fr. zebranie prawodawcze (1 X 1791-20 IX 1792 i 28 V 1849-2 XII 1851).legityma prawn. zachowek, część spadku, w formie majątku ruchomego a. nieruchomego, jaką dzieci, a niekiedy również inni spadkobiercy muszą dostać z wyjątkiem (a nawet wbrew) woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie.Etym. - fr. législatif 'prawodawczy' (z ?Xac. legis latio 'wnoszenie, stanowienie prawa' od legem ferre 'wnosić ustawę', zobacz ferować wyrok) i fr. légitimiste 'legitymista' od légitime 'prawowity; słuszny' z ?Xac. legitimus 'jp.' od lex, zobacz legacja

Czym jest legislacja znaczenie w Znaczenie L .