co to jest
Co to znaczy LIT? Definicja LIT(YCZNY) w złożeniach: mający własność ulegania zniszczeniu.

Czy przydatne?

Definicja LIT

Definicja z ang. LIT, z niem. LIT.

Co to znaczy LIT LIT(YCZNY) w złożeniach: mający własność ulegania zniszczeniu, rozkładowi, rozpadowi, rozłożeniu, rozpuszczeniu; por. -lit.-LIZ(A), -LIZ(O)- w złożeniach: rozkład; rozpuszczenie (się); roztwór; med. ulga, pomniejszenie; chirurg. rozcięcie (na przykład zrostów).Etym. - gr. lytikós 'mogący się rozwiązać' od lytós 'rozpuszczalny; jp.' i lýsis 'rozpuszczenie; rozluźnienie; spadek gorączki' od lýein 'rozwiązać; uwolnić; paraliżować'; por. badanie; elektrolit; elektroliza; hydroliza; kataliza

Czym jest LIT znaczenie w Znaczenie L .