magter co to jest
Co to znaczy magister? Definicja mgr (magister) stopień nadawany absolwentom po ukończeniu studiów.

Czy przydatne?

Definicja magister

Definicja z ang. master, z niem. Master.

Co to znaczy MAGISTER mgr (magister) stopień nadawany absolwentom po ukończeniu studiów wyższych, złożeniu egzaminów i napisaniu pracy naukowej (magisterskiej); pot. aptekarz, magister farmacji; śrdw. (mgr Artium) prof. nauk "wyzwolonych" (humanistycznych).magistrant przygotowujący się do uzyskania stopnia magistra.magistratura hist. władza zwierzchnia, urząd; zarząd miasta; (we Francji) sądownictwo.magistralny kluczowy, fundamentalny.magistrala kluczowa linia komunikacyjna (droga; szlak; przewód).magisterium stopień magistra; egzamin na ten stopień.magistrat przest. zarząd miasta; porada miejska; samorząd miejski; ratusz.Etym. - ?Xac. magistratus 'magistratura, zespół wyższych urzędów w staroż. Rzymie', śrdw.z łaciny magistrandus 'magistrant' (od magistrare 'rządzić; uczyć'), ?Xac. magistralis 'pański; władczy' i magisterium 'urząd zwierzchnika, opiekuna' od mgr 'zwierzchnik; mistrz; nauczyciel'; por. jegiermajster; maestria; meistersingerzy; metr 2.; Miss

Czym jest magister znaczenie w Znaczenie M .