carta magna co to jest
Co to znaczy Magna Carta? Definicja Magna C(h)arta [wym. karta] przen. zestaw fundamentalnych zasad.

Czy przydatne?

Definicja Magna Carta

Definicja z ang. Magna Carta, z niem. Magna Carta.

Co to znaczy MAGNA CARTA Magna C(h)arta [wym. karta] przen. zestaw fundamentalnych zasad ujęty w dokument; konstytucja, ustawa zasadnicza będąca zazw. gwarancją jakichś uprawnień, prerogatyw.Etym. - ?Xac. 'ogromna karta'; przywilej wydany poprzez z angielskiego: króla Jana (bez Ziemi), pod naciskiem baronów feud., będący początkiem ograniczeń konstytucyjnych władzy królewskiej (1215 r.); zobacz magnat; kartel

Czym jest Magna Carta znaczenie w Znaczenie M .