maltuzjanizm co to jest
Co to znaczy maltuzjanizm? Definicja maltuzjanizm kierunek ekon.-demograficzny, nawiązujący do.

Czy przydatne?

Definicja maltuzjanizm

Definicja z ang. Malthusianism, z niem. Malthusianismus.

Co to znaczy MALTUZJANIZM maltuzjanizm kierunek ekon.-demograficzny, nawiązujący do teorii ludnościowej Malthusa, głoszącej, Iż liczba ludności wzrasta szybciej niż środki utrzymania, usiłujący sprzeczności i braki mechanizmu kapitalistycznego usunąć dzięki ograniczania przyrostu ludności; por. neomaltuzjanizm.Etym. - od nazwiska artysty teorii, z angielskiego: ekonomisty: Th. R. Malthus (1766-1834)

Czym jest maltuzjanizm znaczenie w Znaczenie M .