materia co to jest
Co to znaczy materia? Definicja materia jedna z fundamentalnych kategorii filoz., tworzywo.

Czy przydatne?

Definicja materia

Co to znaczy MATERIA materia jedna z fundamentalnych kategorii filoz., tworzywo przeciwstawiane formie; ogół elementów rzeczywistych; synonim ducha; przest. treść, temat, element, tematyka; przest. materiał, tkanina; przest. wydzielina ropna.materialista zwolennik materializmu; pot. człowiek oceniający wszystko z punktu widzenia własnych korzyści, wygód, daleki od ideałów.materia medica n. ?Xac., dosł. 'materia medyczna'; farmakognozja, farmaceutyka.materia prima ?Xac. pramateria.mater lectionis (l.mn. matres lectionis) ?Xac., dosł. 'matka czytania' (od jej funkcji wskazywania prawidłowej wymowy osobie czytającej na głos), litera odgrywająca rolę znaku diakrytycznego, jak na przykład e w z angielskiego: wyrazie fine, wskazująca, Iż i czyta się [aj], a nie [i].materializm jeden z 2. gł. kierunków w rozwoju filoz. wychodzący (w odróżnieniu do idealizmu) z założenia, Iż świat istnieje obiektywnie, z wyjątkiem świadomości, która jest wtórna w relacji do materii; (m. dialektyczny) dialektyczna postać filozofii materialistycznej, stanowiąca światopoglądową i metodologiczną podstawę marksizmu; (m. historyczny) materialistyczne pojmowanie dziejów.Etym. - ?Xac. materialis 'w odniesieniu materii' od materia 'materia(ł); element, treść; substancja' od mater dpn. matris 'matka'; por. Alma Mater; komeraże; matriarchat; matryca; matrymonialny

Czym jest materia znaczenie w Znaczenie M .