system merit co to jest
Co to znaczy merit system? Definicja merit mechanizm z angielskiego:, dosł. 'mechanizm zasług.

Czy przydatne?

Definicja merit system

Definicja z ang. merit system, z niem. Verdienst-System.

Co to znaczy MERIT SYSTEM merit mechanizm z angielskiego:, dosł. 'mechanizm zasług'; mechanizm mianowania i awansowania na stanowiska w urzędach publ. tylko osób mających odpowiednie kompetencje (zazw. w drodze egzaminów konkursowych); por. spoils mechanizm.meritum właściwa, ważna treść kwestie; zasadniczy element kwestie (w przeciwieństwie od jej cech formalnych); dawn. zasługa; por. argumentum ad rem.merytoryczny odnoszący się do meritum.Etym. - śrdw.z łaciny meritorius 'zasłużony' z ?Xac. 'zyskowny' od meritum 'zasługa' z r.nij. od meritus p.p. od merere, mereri 'zarobić; zasłużyć'; por. emerytura

Czym jest merit system znaczenie w Znaczenie M .