merkantylizm co to jest
Co to znaczy merkantylizm? Definicja merkantylizm polityka ekon. monarchii absolutnych XVI-XVIII w.

Czy przydatne?

Definicja merkantylizm

Co to znaczy MERKANTYLIZM merkantylizm polityka ekon. monarchii absolutnych XVI-XVIII w., dążąca do gromadzenia pieniądza kruszcowego gł. poprzez postęp przemysłu chronionego wysokimi cłami przywozowymi i popieranie eksportu wyrobów przem.merkantylny kupiecki, handlowy.Etym. - wł. mercantile 'jw.' od mercante 'kupiec' z ?Xac. mercari 'handlować' z merx dpn. mercis 'wyrób'; por. frymarczyć; komercjalizacja; markietanka; marketing; marszand; supermarket

Czym jest merkantylizm znaczenie w Znaczenie M .