metoda co to jest
Co to znaczy metoda? Definicja sposób sposób postępowania, użytkowany świadomie, konsekwentnie i.

Czy przydatne?

Definicja metoda

Co to znaczy METODA sposób sposób postępowania, użytkowany świadomie, konsekwentnie i systematycznie; zespół czynności i środków użytych dla osiągnięcia celu; sposób wykonaniu zadania, rozwiązania problemu; zespół założeń ogólnych, przyjętych w ustalonych badaniach.metodologia znawstwo hist., analityczne, krytyczne i normatywne metod badań nauk., budowy mechanizmów nauk., wyrażania i utrwalania osiągnięć edukacji.metodysta członek ugrupowania relig., powstałego w XVIII w. jako próba zreformowania Kośc. anglikańskiego, które potem, oddzielone od niego, rozpowszechniło się jako odrębny Kościół, gł. w stanach zjednoczonych ameryki.metodyka zestaw zasad, sposobów wykonywania określonej pracy a. osiągnięcia określonego celu; szczegółowe normy postępowania zgodne danej nauce; (m. nauczania) dydaktyka szczegółowa.Etym. - gr. methodikós 'metodyczny' od méthodos 'badanie; sposób'; zobacz met(a)-; hodós zobacz -oda

Czym jest metoda znaczenie w Znaczenie M .