co to jest
Co to znaczy MEZ? Definicja MEZ(O)- w złożeniach: środkowy; pośredni. mezozoik geol. era.

Czy przydatne?

Definicja MEZ

Definicja z ang. MEZ, z niem. MEZ.

Co to znaczy MEZ MEZ(O)- w złożeniach: środkowy; pośredni.mezozoik geol. era mezozOICZNA, Tabl. 7.mezosfera warstwa atmosfery na wysokości od 40 do 85 km; por. geosfery.mezopotamski pochodzący ze (należący do) staroż. krainy obejmującej dorzecze dolnego i śr. Eufratu i Tygrysu, kolebki jednej z najstarszych cywilizacji (Sumeru, Akadu, Babilonii, Asyrii, Syrii i państwa Partów).mezony nietrwałe cząstki elementarne o masach spoczynkowych zawartych pomiędzy masami elektronów i nukleonów, obdarzone a. nie obdarzone ładunkiem elektr.Etym. - gr. mésos 'środkowy; pośredni'; zobacz sfera; -zoik

Czym jest MEZ znaczenie w Znaczenie M .