miks co to jest
Co to znaczy miks? Definicja miks przejście montażowe w montażu obrazu TV. miksaż dźwięku - video.

Czy przydatne?

Definicja miks

Definicja z ang. mix, z niem. mischen.

Co to znaczy MIKS miks przejście montażowe w montażu obrazu TV.miksaż dźwięku - video., RTV zgrywanie (miksowanie) dźwięku taśm dźwiękowych (kamer, mikrofonów), dokonywane poprzez operatora (inżyniera) dźwięku.mikst wagon kolejowy z przedziałami różnych klas; gra mieszana (mężczyzn i kobiet) w tenisie (stołowym) i tym podobneEtym. - fr. mixage 'miksaż', z angielskiego: mixer 'mieszacz; mieszarka; video RTV operator dźwięku' i mixed 'mieszany' (od mix 'mieszać') z ?Xac. mixtus p.p. od miscēre 'mieszać'; por. Metys; miscellanea; mustang; promiscue

Czym jest miks znaczenie w Znaczenie M .