co to jest
Co to znaczy mim? Definicja mim w staroż. Grecji i Rzymie - farsa, skecz, realistyczna, komiczna.

Czy przydatne?

Definicja mim

Definicja z ang. mime, z niem. Mime.

Co to znaczy MIM mim w staroż. Grecji i Rzymie - farsa, skecz, realistyczna, komiczna scenka rodzajowa; aktor występujący w mimie, mimik.mimikria, mimikry odmiana mimetyzmu polegająca na upodabnianiu się pod wzgl. kształtów i ubarwienia zwierzęcia "bezbronnego" do gatunku "uzbrojonego" (na przykład jadowitego).mimoza, czułek, bot. krzew a. drzewo podzwrotnikowe, którego liście składają się parami przy dotknięciu; przen. człowiek nadzwyczajnie wrażliwy a. obraźliwy.mimesis kategoria estetyczna rozwinięta poprzez Arystotelesa określająca relacja pomiędzy dziełem a światem wobec niego zewnętrznym, rozróżniająca sztuki uzupełniające przyrodę nowymi formami i sztuki mimetyczne (jak plastyka, literatura i częściowo muzyka), które naśladują naturę, lecz jej nie kopiują; naśladowanie rzeczywistości w sztuce.mimika ruchy mięśni twarzy wyrażające przeżywane uczucia i nastroje; sztuka wyrażania uczuć i myśli dzięki gestów i wyrazu twarzy.mimetyzm upodabnianie się zwierzęcia do podłoża barwą (homochromia) albo kształtem a. deseniem (homomorfia).mimodram zobacz pantonima.Etym. - z angielskiego: mímicry 'mimikry' (z gr. mimikós 'naśladujący') i n.z łaciny mimosa 'mimoza' od gr. mímos 'aktor'; gr. mimēsis 'naśladownictwo' i mimētēs 'naśladowca' od mimeísthai 'naśladować; grać rolę'; -dram, zobacz dramat

Czym jest mim znaczenie w Znaczenie M .