mtycyzm co to jest
Co to znaczy mistycyzm? Definicja mistycyzm stanowisko relig.-filoz., uznające możliwości.

Czy przydatne?

Definicja mistycyzm

Definicja z ang. mysticism, z niem. Mystik.

Co to znaczy MISTYCYZM mistycyzm stanowisko relig.-filoz., uznające możliwości bezpośredniego kontaktu wierzącego z Bogiem, duszy ludzkiej z absolutem i dążące do mistycznego, tajemnego, zjednoczenia z bóstwem.mistyka zobacz mistycyzm.mistyk wyznawca mistycyzmu.mistyfikacja wprowadzenie w błąd, zwodzenie, stwarzanie fałszywych pozorów (również dla żartu).Etym. - gr. mystikós 'tajemny' od mýstēs 'wtajemniczony' (por. misterium); -fikcja od ?Xac. facere, zobacz fakcja

Czym jest mistycyzm znaczenie w Znaczenie M .