montaż co to jest
Co to znaczy montaż? Definicja montaż montowanie, składanie z poszczególnych części (i łączenie.

Czy przydatne?

Definicja montaż

Definicja z ang. assembly, z niem. Installation.

Co to znaczy MONTAŻ montaż montowanie, składanie z poszczególnych części (i łączenie, ustawianie) maszyn, urządzeń, budowli, dzieł rzeźbiarskich; łączenie poszczególnych części (odcinków) w jedną art., kompozycyjną całość (na przykład w filmie, RTV).montażysta specjalista opracowujący montaże video., RTV.monter robotnik montujący, składający, instalujący maszyny, aparaty, urządzenia.Etym. - fr. montage 'podnoszenie; montaż' i monteur 'monter' od monter 'wchodzić; wzbierać; ekwipować; zestawiać' od ?Xac. mons dpn. montis 'góra'; por. fotomontaż; ultramontanizm

Czym jest montaż znaczenie w Znaczenie M .