moralta co to jest
Co to znaczy moralista? Definicja moralista myśliciel, poeta zajmujący się zagadnieniem moralności.

Czy przydatne?

Definicja moralista

Definicja z ang. moralist, z niem. Moralist.

Co to znaczy MORALISTA moralista myśliciel, poeta zajmujący się zagadnieniem moralności; człowiek głoszący surową moralność; moralizator, lubiący prawić morały, pouczać, upominać.moralne zużycie powstałe na skutek pomniejszenia się wartości maszyn, narzędzi, urządzeń i tak dalej wskutek postępu przemysłowo-technicznego, który sprawia, Iż z wyjątkiem stopnia ich zużycia urządzenia stają się przestarzałe, produkują drożej a. gorzej niż inne, doskonalsze, nowocześniejsze.moralitet późnośrdw. utwór sceniczny, rodzaj misterium, gdzie postaci alegoryczne uosobiały walkę dobra ze złem.morał pouczający wniosek końcowy (bajki, przypowieści).moralność ogół ocen, norm, wzorów, prawideł postępowania w ustalonych środowiskach i epokach hist.; etyka obiegowa.moralny w odniesieniu moralności; etyczny, szlachetny, bezinteresowny; odnoszący się do życia psychicznego, umysłu, uczuć; niematerialny; duchowy.Etym. - nm. Moralität 'moralność' z późn.z łaciny moralitas 'obyczajność; jp.' od ?Xac. moralis 'obyczajowy' z mos dpn. moris 'obyczaj'; por. amoralny; demoralizacja; mores

Czym jest moralista znaczenie w Znaczenie M .