moratorium co to jest
Co to znaczy moratorium? Definicja moratorium przyznanie dłużnikowi poprzez wierzyciela (a. z mocy.

Czy przydatne?

Definicja moratorium

Co to znaczy MORATORIUM moratorium przyznanie dłużnikowi poprzez wierzyciela (a. z mocy ustawy) prawa do wypełnienia zobowiązania w terminie późniejszym a. na uwarunkowaniach dogodniejszych od określonych pierwotnie.Etym. - n.z łaciny 'jw.' z r.nij. późn.z łaciny moratorius 'zwlekający; opóźniający' od ?Xac. morari 'odwlekać, odraczać' z mora, zobacz mora 3

Czym jest moratorium znaczenie w Znaczenie M .