motyw co to jest
Co to znaczy motyw? Definicja motyw w sztuce; charakterystyczny, wyrazisty obiekt treściowy.

Czy przydatne?

Definicja motyw

Definicja z ang. theme, z niem. Thema.

Co to znaczy MOTYW motyw w sztuce; charakterystyczny, wyrazisty obiekt treściowy, kompozycyjny, melodyczny; wątek, temat, myśl.motywacja uzasadnienie, tłumaczenie pobudek, umotywowanie; (w l.mn.) impuls, pobudka, przyczyny (działania).Etym. - fr. motif 'przyczyna; motyw' ze śrdw.z łaciny motivus 'ruchomy' z ?Xac. motus p.p. od movēre 'ruszać się'; por. leitmotiv; lokomobila; mobile; mocja; motor

Czym jest motyw znaczenie w Znaczenie M .