muza co to jest
Co to znaczy muza? Definicja muza mit. gr., pierw. jedna, potem jedna z dziewięciu Muz, córek Zeusa.

Czy przydatne?

Definicja muza

Co to znaczy MUZA muza mit. gr., pierw. jedna, potem jedna z dziewięciu Muz, córek Zeusa, opiekunek sztuk pięknych i nauk; (X Muza) video, kinematografia; (XI Muza) TV; twórczość poet., artystyczna; talent, natchnienie.muzealny w odniesieniu muzeum, mający wartość art., zabytkową, kwalifikujący się do umieszczenia w muzeum, instytucji gromadzącej zbiory z różnych dziedzin kultury, sztuki, edukacji, techniki.Etym. - ?Xac. musēum 'siedziba Muz; akademia' z gr. mouseíon 'świątynia Muz' od Moúsa 'Muza'; por. mozaika; muzykologia

Czym jest muza znaczenie w Znaczenie M .