neumy co to jest
Co to znaczy neumy? Definicja neumy znaki neumatycznej notacji muz., używanej w śrdw. (do zapisu.

Czy przydatne?

Definicja neumy

Co to znaczy NEUMY neumy znaki neumatycznej notacji muz., używanej w śrdw. (do zapisu chorałów gregoriańskich) i w muz. Kościołów wsch; nota romana.Etym. - śrdw.z łaciny (p)neuma 'głos; nuta końcowa śpiewana aż do straty tchu' z gr. pneúma, zobacz pneum(o)

Czym jest neumy znaczenie w Znaczenie N .