notacja co to jest
Co to jest notacja? Definicja notacja oznaczanie czegoś umówionymi znakami; zestaw symboli; zapis.

Czy przydatne?

Definicja notacja

Definicja z ang. notation, z niem. Notation.

Co znaczy NOTACJA: notacja oznaczanie czegoś umówionymi znakami; zestaw symboli; zapis utworu muz., pismo muz. nota linguae ?Xac., w szkołach jezuickich dawn. Polski - nagana za rozmowę po polsku zamiast po ?Xac. notariat urząd, zawód notariusza, urzędnika sporządzającego akty prawne, stwierdzającego zgodność odpisów, wierzytelność podpisów i tym podobne notae Tironianae ?Xac., zobacz tachygrafia. Etym. - ?Xac. notatio 'ustalenie; uwaga; sprawdzenie' (od notare 'zaznaczać; zapisywać; zauważać') i notarius 'stenograf; sekretarz' od nota 'symbol; napis; piętno'; por. adnotacja; denotacja; banknot; notable

Czym jest notacja znaczenie w Znaczenie N .

Co znaczy Nimb:
Definicja promienny dysk, okrąg, koło (a. inna figura geom.), umieszczane nad głowami Chrystusa i świętych; por. aureola. nimbus meteor. chmura deszczowa. nimbostratus meteor., chmury niskie, warstwowe notacja co to jest.
Co znaczy Nom De Guerre:
Definicja pseud., zwł. lit. (pierw. wojsk.); por. alias. nom de plume fr., pseud. lit. (dosł. pióra). nomen (atque) omen ?Xac., imię (i poza tym jeszcze) wróżba (z Plauta, Persa, 4, 4, 73), jest to w imieniu notacja definicja.
Co znaczy Noniusz:
Definicja ruchoma podziałka pomocnicza, dołączona do skali gł. przyrządu pomiarowego, wykorzystywana do odczytywania dziesiątych części najmniejszej jednostki skali. Etym. - od (Petrus) Nonius, zlatynizowanej notacja co znaczy.
Co znaczy Nataka:
Definicja nātaka sanskr., w Indiach - dramat a. komedia bohaterska, kluczowy z dziesięciu typów teatru indyjskiego notacja słownik.
Co znaczy Non Ens:
Definicja non ens śrdw. ?Xac., coś, co nie istnieje notacja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: