oktrojowanie co to jest
Co to znaczy oktrojowanie? Definicja oktrojowanie przyznanie, nadanie, narzucenie poprzez władzę.

Czy przydatne?

Definicja oktrojowanie

Definicja z ang. oktrojowanie, z niem. oktrojowanie.

Co to znaczy OKTROJOWANIE oktrojowanie przyznanie, nadanie, narzucenie poprzez władzę zwierzchnią jakichś praw, przywilejów (zwł. konstytucji) z pominięciem organu przedstawicielskiego (parlamentu, konstytuanty).Etym. - fr. octroyer 'nadać (prawa, przywileje); zezwalać' ze śrdw.z łaciny auctorizare, zobacz autoryzacja

Czym jest oktrojowanie znaczenie w Znaczenie O .