pale co to jest
Co to znaczy PALE? Definicja PALE(O)- w złożeniach: dawny; odnoszący się do dawnych form a.

Czy przydatne?

Definicja PALE

Definicja z ang. PALE, z niem. HELL.

Co to znaczy PALE PALE(O)- w złożeniach: dawny; odnoszący się do dawnych form a. warunków; starożytny; ancestralny; zajmujący się gatunkami dawnymi a. kopalnymi; inicjalny; prymitywny; archaiczny; (minerał) pochodzenia przedkenozoicznego.paleolit starsza epoka kamienia; moment kamienia łupanego.paleogen starsza epoka okresu trzeciorzędowego, obejmująca paleocen, eocen i oligocen.paleozoik era paleozoiczna, trzecia era dziejów ZIEMI, Tabl. 7.paleocen geol. najstarsza część paleogenu.paleopatologia edukacja o chorobach roślin i zwierząt kopalnych.paleografia edukacja o piśmie i jego rozwoju w staroż. i śrdw.; zdolność odczytywania dawnych napisów i dokumentów.Etym. - gr. palaiós 'stary, dawny' od pálai 'dawno'; -cen, zobacz keno-; zobacz -gen-; -graf-; -lit-; ontologia; patologia; -typ-; -zoik

Czym jest PALE znaczenie w Znaczenie P .