palim co to jest
Co to znaczy PALIM? Definicja PALIM-, PALIN- w złożeniach: znowu, powtórnie, odwrotnie. palingeneza.

Czy przydatne?

Definicja PALIM

Co to znaczy PALIM PALIM-, PALIN- w złożeniach: znowu, powtórnie, odwrotnie.palingeneza biol. występowanie pośrodku indywidualnego rozwoju organizmu cech zanikłych już w procesie ewolucji danej ekipy; relig. filoz. reinkarnacja.palimpset staroż. a. śrdw. rękopis pisany na pergaminie, z którego zeskrobano a. starto wcześniejszy tekst.palinodia wiersz, gdzie autor odwołuje wypowiadane o kimś ujemne sądy, chwali to, co poprzednio ganił.palindrom słowo a. zdanie czytające się jednakowo w sposób zwyczajny i wspak, na przykład Oko w oko; Upał u pułapu; Łoi nas anioł; Metraż Ada bada żartem; Kobyła ma mały bok (por. anagram).Etym. - gr. pálin 'w tył; przeciw, odwrotnie; znowu, jeszcze raz'; palimpsēstos 'znowu zeskrobany' od psēn 'trzeć; drapać'; palindromos 'biegnący z powrotem'; zobacz -drom; -gen-; palinōidía 'odwołanie'; -ōidia od aeídein, zobacz oda

Czym jest PALIM znaczenie w Znaczenie P .