pardon co to jest
Co to znaczy pardon? Definicja pardon dawn. przebaczenie, darowanie winy, obrazy, życia.

Czy przydatne?

Definicja pardon

Definicja z ang. pardon, z niem. Verzeihung.

Co to znaczy PARDON pardon dawn. przebaczenie, darowanie winy, obrazy, życia; oszczędzenie przeciwnika; [wym. pardą] fr., przepraszam.Etym. - fr. 'przepraszam; (proszę o) przebaczenie, ułaskawienie' od pardonner 'darować; przebaczać' z późn.z łaciny perdonare 'obdarzyć (łaską), darować (życie)'; zobacz per-; ?Xac. donare, zobacz donacja

Czym jest pardon znaczenie w Znaczenie P .