partia co to jest
Co to znaczy partia? Definicja partia stronnictwo polit. jednoczące ludzi opierając się na.

Czy przydatne?

Definicja partia

Definicja z ang. party, z niem. Party.

Co to znaczy PARTIA partia stronnictwo polit. jednoczące ludzi opierając się na wspólnego programu, reprezentujące interesy swoich członków; (w 1948-89) skrótowo o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; zespół; każdy z dwu zespołów biorących udział w grze (sportowej); ustalona część całości (na przykład towaru); fragment, ustęp; część gry stanowiąca pewną całość; rola, część roli aktora (partytury; chóru, orkiestry); hist. oddział partyzancki (czasu wojen szwedzkich a. stworzenia 1863 r.); przest. kandydat(ka) do małżeństwa; (korzystne) małżeństwo.Etym. - fr. parti '(właśc. rzecz podzielona); partia; decyzja; oddział' i partie 'część (całości); partia (szachów; towaru; skrzypcowa); strona' od partir '(dawn. oddzielać się); odjeżdżać' z ?Xac. partiri 'dzielić' od pars dpn. partis 'część'; por. apartament; departament; garden party; parcelacja; partita; partner; partycypować; partykularyzm; partytura; partyzana; repartycja

Czym jest partia znaczenie w Znaczenie P .