partyzana co to jest
Co to znaczy partyzana? Definicja partyzana broń drzewcowa o długim i szerokim grocie (obosiecznym.

Czy przydatne?

Definicja partyzana

Definicja z ang. partisan, z niem. Partisan.

Co to znaczy PARTYZANA partyzana broń drzewcowa o długim i szerokim grocie (obosiecznym), stosowana w zach. Europie XVI i XVII w.partyzant ochotnik oddziałów nieregularnych, walczących i uprawiających dywersję w wojnie domowej a. przeciw zaborcy; dawn. żołnierz oddziałów podjazdowych; przest. zwolennik jakiejś partii, stronnik.partyzantka wojna partyzancka, nieregularna (na przykład leśna); oddziały partyzantów; kobieta-partyzant.Etym. - fr. partisan 'stronnik; partyzant' i wł. partigiana 'partyzana' (r.ż.) od partigiano 'stronnik' od parte 'część; strona' z ?Xac. pars, zobacz partia

Czym jest partyzana znaczenie w Znaczenie P .