pejoratywny co to jest
Co to znaczy pejoratywny? Definicja pejoratywny (o słowach, sufiksach:) mający odcień niekorzystny.

Czy przydatne?

Definicja pejoratywny

Definicja z ang. pejorative, z niem. abwertend.

Co to znaczy PEJORATYWNY pejoratywny (o słowach, sufiksach:) mający odcień niekorzystny; nadający znaczenie ujemne, przedstawiający (kogo a. co) w świetle niekorzystnym.Etym. - późn.z łaciny peioratus p.p. od peiorare 'pogarszać (się)' z ?Xac. peior 'gorszy'; por. pesymista

Czym jest pejoratywny znaczenie w Znaczenie P .