perspektywa co to jest
Co to znaczy perspektywa? Definicja perspektywa otwarty widok; panorama, widok otwierający się na.

Czy przydatne?

Definicja perspektywa

Definicja z ang. perspective, z niem. Perspektive.

Co to znaczy PERSPEKTYWA perspektywa otwarty widok; panorama, widok otwierający się na co; widoki na przyszłość; odległość w okresie, pozwalająca na właściwą ocenę zdarzeń; plast. metoda przedstawiania na płaszczyźnie stosunków przestrzennych elementów rzeczywistych tak, jak one ukazują się oku w naturze; dawn. luneta (ziemska).perspektywiczny oparty na zasadach (odnoszących się do) perspektywy; (plan) w odniesieniu przyszłości, dalszego rozwoju.Etym. - śrdw.z łaciny perspectiva 'widok' z r.ż. od perspectivus 'wzrokowy' z ?Xac. perspicere 'przenikać wzrokiem; przyglądać się; badać'; zobacz per-; -spicere od specere, zobacz spektakl

Czym jest perspektywa znaczenie w Znaczenie P .