pery co to jest
Co to znaczy PERY? Definicja PERY- zobacz peri-. perykarp bot. owocnia. peryhelium zobacz.

Czy przydatne?

Definicja PERY

Definicja z ang. PERY, z niem. PERY.

Co to znaczy PERY PERY- zobacz peri-.perykarp bot. owocnia.peryhelium zobacz perihelium.perykopa ustęp z Ew. czytany i objaśniany w okresie nabożeństwa.perygeum zobacz perigeum.peryferia zewnętrzna część czegoś (w odróżnieniu do centralnej); krańce, obrzeże (obszaru; miasta), przedmieście; obrys.perystyl staroż. kolumnada otaczająca budynek, dziedziniec, ogród; przejście, galeria, ogród, otoczone kolumnadą.perytecjum bot. otocznia.perypatetyk uczeń Arystotelesa, kontynuator jego filoz.; żart. lubiący przechadzać się w okresie rozmyślań a. rozmowy.perypetia (nagły a. niespodziany) zwrot w akcji utworu lit.; (w l.mn.) trudności, powikłania, zmienne losy, przygody.peryskop układ optyczny pozwalający na oglądanie elementów znajdujących się poza polem widzenia obserwatora (w czołgu, okręcie podwodnym i tak dalej).perystaltyka ruch robaczkowy narządów przewodu pokarmowego i moczowego, powodujący przesuwanie się ich zawartości.perygram statyst. graficzne wyobrażenie stosunków wielkości poprzez koła i wycinki a. odcinki kół.peryfraza użycie omówienia, opisu, charakterystyki, metafory zamiast słowa oznaczającego dany element, czynność a. cechę (por. eufemizm; metonimia; pronominacja).Etym. - pery- zobacz peri-; gr. periphéreia 'noszenie wkoło; obwód, okrąg' od phérein 'nosić'; zobacz -fer-; fraza; -gram-; gr. perikárpion 'strączek; łuska' od karpós, zobacz karpologia; perikopē 'okaleczenie; odcinek' od kopē 'uderzenie; cięcie'; peripatētikós 'przechadzający się' od pateín 'chodzić'; peripéteia 'nagła zmiana' od píptein 'padać'; zobacz -skop; perístaltikós 'ugniatający' od stéllein 'porządkować; umieszczać'; perístylos 'otoczony kolumnami' od stýlos, zobacz stylici; gr. thēkíon 'pudełeczko, skrzynka' zdrobn. od thēkē, zobacz -teka

Czym jest PERY znaczenie w Znaczenie P .