pionier co to jest
Co to znaczy pionier? Definicja pionier ten, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie; krzewiciel.

Czy przydatne?

Definicja pionier

Co to znaczy PIONIER pionier ten, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie; krzewiciel kultury, postępu i tak dalej; osadnik amer., wycinający puszczę; członek organizacji dziecięcej w byłym ZSRR; przest. saper.Etym. - fr. pionnier 'jw.' od pion 'pion(ek), pieszek w szachach; bierka w warcabach' z późn.z łaciny pedo dpn. pedonis 'wielkostopy' od ?Xac. pes, zobacz pédicure

Czym jest pionier znaczenie w Znaczenie P .