platoniczny co to jest
Co to znaczy platoniczny? Definicja platoniczny oparty na skłonności wyłącznie duchowej, pozbawiony.

Czy przydatne?

Definicja platoniczny

Definicja z ang. Platonic, z niem. dürftig.

Co to znaczy PLATONICZNY platoniczny oparty na skłonności wyłącznie duchowej, pozbawiony pierwiastka zmysłowego; nieobowiązujący, pozbawiony realnych skutków; nie mający się zrealizować.platońska konstrukcja geometryczna - przy której dozwolone jest użycie tylko liniału i cyrkla.platonizm idealistyczna doktryna Platona przypisująca rzeczywiste istnienie wyłącznie światu idei, którego świat rzeczy jest tylko odbiciem; (por. idealizm; neoplatonizm).platoński zgodny z edukacją Platona; będący zwolennikiem platonizmu; por. precesja.Etym. - od nazwiska filozofa gr. Platona

Czym jest platoniczny znaczenie w Znaczenie P .