plazma co to jest
Co to znaczy plazma? Definicja plazma protoplazma; osocze, płynny składnik krwi nie skrzepniętej.

Czy przydatne?

Definicja plazma

Co to znaczy PLAZMA plazma protoplazma; osocze, płynny składnik krwi nie skrzepniętej; minerał, odmiana chalcedonu; fiz. silnie zjonizowany gaz, gdzie liczba elektronów w jednostce objętości równa jest liczbie jonów dodatnich, dobrze przewodzący prąd elektr.plazmodium śluźnia, syncytium, wielojądrowa masa protoplazmatyczna, powstała w wyniku podziału jąder bez rozdzielania się plazm; pierwotniak pasożytniczy z gromady sporowców, przenoszony poprzez komary widliszki, u człowieka powodujący zimnicę (malarię).Etym. - gr. plásma 'rzecz uformowana, ulepiona, wymyślona' od plássein 'formować; modelować' por. plastyczny; cytoplazma; ektoplazma; endoplazma; kataplazm; protoplazma

Czym jest plazma znaczenie w Znaczenie P .