pointer co to jest
Co to znaczy pointer? Definicja pointer spory, mocny, smukły, o gładkiej sierści, z angielskiego.

Czy przydatne?

Definicja pointer

Definicja z ang. pointer, z niem. Zeiger.

Co to znaczy POINTER pointer spory, mocny, smukły, o gładkiej sierści, z angielskiego: wyżeł myśliwski pochodzenia hiszp.; por. seter.pointylizm [wym. puentylizm] puentylizm, plast. neoimpresjonistyczna metoda malowania drobnymi plamkami czystej farby; por. punktualizm.Etym. - fr. pointillisme 'pointylizm' (od pointiller 'kropkować; punktować') i z angielskiego: pointer 'wskazówka; celowniczy; wyżeł; legawiec z angielskiego: (wystawiający ptactwo)' z fr. point '(u)kłucie; pkt.; kropka' od ?Xac. punctum 'jp.' z pungere, zobacz punktacja; por. poniter

Czym jest pointer znaczenie w Znaczenie P .