pola co to jest
Co to znaczy polisa? Definicja polisa dokument prawny stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Czy przydatne?

Definicja polisa

Definicja z ang. policy, z niem. Politik.

Co to znaczy POLISA polisa dokument prawny stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, asekuracji (na życie; od kradzieży; ognia i tym podobne).Etym. - fr. police 'jw.; kontrakt, certyfikat; konosament' od wł. polizza 'jp.' z śrdw.z łaciny apodixa 'kwit' od gr. apódeiksis 'dowód' z apodeiknynai, zobacz apodyktyczny

Czym jest polisa znaczenie w Znaczenie P .