politruk co to jest
Co to znaczy politruk? Definicja politruk w wojsku radzieckim do r. 1942 - osoba kierująca robotą.

Czy przydatne?

Definicja politruk

Definicja z ang. politruk, z niem. Politruk.

Co to znaczy POLITRUK politruk w wojsku radzieckim do r. 1942 - osoba kierująca robotą polit.-wychowawczą w (pod)oddziałach jednostek wojsk.; zobacz zampolit.Etym. - ros. skrót od: politíczeskij rukowadítiel 'kierownik polit.'; zobacz polityka; rukowodít' 'kierować, przewodzić'; ruká 'ręka'; wodít' 'prowadzić; wodzić'

Czym jest politruk znaczenie w Znaczenie P .