pond co to jest
Co to znaczy pond? Definicja pond (p) fiz. jednostka siły w układzie techn., gram-siła (G.

Czy przydatne?

Definicja pond

Definicja z ang. pond, z niem. Teich.

Co to znaczy POND pond (p) fiz. jednostka siły w układzie techn., gram-siła (G).ponderabilia rzeczy uchwytne, dające się zważyć, zmierzyć, precyzyjnie określić; por. imponderabilia.Etym. - późn.z łaciny ponderabilis 'dający się zważyć' z ponderare 'ważyć' od pondus 'ciężar, odważnik'; por. preponderancja

Czym jest pond znaczenie w Znaczenie P .