populizm co to jest
Co to znaczy populizm? Definicja populizm hist. narodnictwo, gł. tendencja radykalizmu ros. lat 70.

Czy przydatne?

Definicja populizm

Co to znaczy POPULIZM populizm hist. narodnictwo, gł. tendencja radykalizmu ros. lat 70.-90. XIX w., doktryna rozwinięta do przodu poprzez Aleksandra Hercena, upatrująca w chłopskich wspólnotach gminnych zarodek przyszłego społeczeństwa socjalistycznego; hist. w 90. latach XIX w. doktryny polit. i ekon. amer. Partii Populistów wyrażającej interesy farmerów i drobnomieszczaństwa; polit. ze strony władzy a. kandydatów do objęcia władzy: przyrzekanie spełnienia (popieranie, spełnianie) nieracjonalnych żądań (warstw a. odłamów) społeczeństwa; polit. schlebianie masom dla korzyści politycznej jakiegoś stronnictwa poprzez przypisywanie im wrodzonej a. mistycznie objawionej orientacji w zawiłych zagadnieniach ustrojowych, prawnych, czy ekon., które ludność umiałaby rozwikłać na przykład dzięki referendum; por. demagogia; lit. kierunek powieści fr. 30. lat XX w., pokrewny naturalizmowi, domagający się wprowadzenia do literatury środowisk lud. i "szarego człowieka" jako bohatera (L. Lemonier, A. Thérive).Etym. - fr. populisme od ?Xac. populus, zobacz populacja

Czym jest populizm znaczenie w Znaczenie P .