posesja co to jest
Co to znaczy posesja? Definicja posesja przest. nieruchomość, plac; posiadłość; dawn. dzierżawa.

Czy przydatne?

Definicja posesja

Definicja z ang. estate, z niem. Immobilien.

Co to znaczy POSESJA posesja przest. nieruchomość, plac; posiadłość; dawn. dzierżawa.posesjonat przest. obszarnik, ziemianin.posesor dawn. posiadacz; dzierżawca.Etym. - ?Xac. possessio dpn. possessionis 'posiadłość' i possessor 'posiadacz (majątku ziemskiego)' od possidēre 'posiadać' i possidere 'brać w posiadanie' z potis 'mogący' + (sidere 'osiadać' od) sedēre, zobacz sesja

Czym jest posesja znaczenie w Znaczenie P .