restante poste co to jest
Co to znaczy poste restante? Definicja poste restante [wym. post restãt] (okienko na poczcie, gdzie.

Czy przydatne?

Definicja poste restante

Definicja z ang. poste restante, z niem. postlagernd.

Co to znaczy POSTE RESTANTE poste restante [wym. post restãt] (okienko na poczcie, gdzie przechowuje się) opatrzone takim napisem listy i przesyłki, które adresaci odbierają osobiście w urzędzie pocztowym po podaniu swego nazwiska a. hasła.Etym. - fr. 'poczta pozostająca; jw.'; poste 'poczta' z st.wł. posta 'stacja posłańców konnych; miejsce (rozstawnego) konia w stajni' od ?Xac. positus p.p. od ponere, zobacz pozycja; fr. rester '(po)zostać' z ?Xac. restare 'jp.; zatrzymać się'

Czym jest poste restante znaczenie w Znaczenie P .