postylla co to jest
Co to znaczy postylla? Definicja postylla dawn. (zestaw) komentarz(y) do Biblii, Ewangelii.

Czy przydatne?

Definicja postylla

Definicja z ang. postil, z niem. Postille.

Co to znaczy POSTYLLA postylla dawn. (zestaw) komentarz(y) do Biblii, Ewangelii; objaśnienie perykopy.Etym. - śrdw.z łaciny postilla 'jw.' od (?) post illa (verba textus) 'po tych (wyrazach tekstu)'

Czym jest postylla znaczenie w Znaczenie P .