potencja co to jest
Co to znaczy potencja? Definicja potencja siła pozwalająca na działanie; umiejętność do działań.

Czy przydatne?

Definicja potencja

Definicja z ang. potency, z niem. Potenz.

Co to znaczy POTENCJA potencja siła pozwalająca na działanie; umiejętność do działań, zwł. do relacji płciowego; przest. potęga, siła; mocarstwo.potencjał sprawność, wydajność, możliwości (zwł. państwie, państwa) w jakiejś dziedzinie (p. gospodarczy, wojenny); fiz. rozmiar charakteryzująca stan pola (na przykład grawitacyjnego, elektr., magnetycznego).potentat człowiek możny, bogaty, wpływowy; król.potencjalny możliwy, mogący ujawnić się, powstać w ustalonych uwarunkowaniach.potencjalna energia - energia cząsteczki a. ciała zależna od jego położenia; por. kinetyka.potencjometr dzielnik napięcia, przyrząd do zmiany napięcia elektr.Etym. - późn.z łaciny potentialis 'możliwy; mocny' (z ?Xac. potentia 'możność; siła') i późn.z łaciny potentatus 'potężny' z ?Xac. potens 'mogący; silny' od posse 'móc'; zobacz -metr; por. impotent

Czym jest potencja znaczenie w Znaczenie P .