pragmatyczny co to jest
Co to znaczy pragmatyczny? Definicja pragmatyczny oparty na faktach, na log. związku rzeczy.

Czy przydatne?

Definicja pragmatyczny

Definicja z ang. pragmatic, z niem. pragmatisch.

Co to znaczy PRAGMATYCZNY pragmatyczny oparty na faktach, na log. związku rzeczy; rzeczowy, praktyczny; badający powody i konsekwencje wydarzeń hist., w odniesieniu pragmatyzmu; (sankcja p-a) dawn. nienaruszalne prawa zasadnicze, regulujące istotne kwestie państwowe.pragmatyka językozn. dział semiotyki, zajmujący się problemami stosunków pomiędzy znakami słownymi a osobami, które się przy ich pomocy z sobą porozumiewają; (p. służbowa) regulaminy normujące prawa i wymagania pracowników jakiejś dziedziny służby (państwowej); porządek czynności urzędowych.pragmatyzm filoz. jeden z relatywistycznych kierunków teorii poznania (USA, koniec XIX w.), odmiana utylitaryzmu, głosząca, Iż prawdziwość nie może być rozumiana jako zgodność z rzeczywistością, i Iż prawdziwe są tylko te myśli, które się sprawdzają poprzez swe konsekwencje praktyczne.Etym. - gr. pragmatikós 'aktywny' od prágma 'gest; zajęcie' z prássein, práttein 'przebywać; spełniać; zajmować się; działać'; por. polipragmazja; praktycyzm

Czym jest pragmatyczny znaczenie w Znaczenie P .