prakseologia co to jest
Co to znaczy prakseologia? Definicja prakseologia edukacja o normach i zasadach skutecznego i.

Czy przydatne?

Definicja prakseologia

Definicja z ang. praxeology, z niem. Praxeologie.

Co to znaczy PRAKSEOLOGIA prakseologia edukacja o normach i zasadach skutecznego i sprawnego działania.praksja psych. umiejętność wykonywania ruchów celowych.praktycyzm ocena zjawisk i działań wg ich użyteczności; niedocenianie znaczenia teorii w praktycznej działalności.Etym. - gr. práksis dpn. prákseōs 'działanie; czynność' i praktikós 'praktyczny; aktywny; pilny' od prássein, práttein, zobacz pragmatyczny; por. apraksja

Czym jest prakseologia znaczenie w Znaczenie P .