prałat co to jest
Co to znaczy prałat? Definicja prałat Kośc. rz.kat. duchowny mający zwyczajną jurysdykcję kośc.

Czy przydatne?

Definicja prałat

Definicja z ang. prelate, z niem. Prälat.

Co to znaczy PRAŁAT prałat Kośc. rz.kat. duchowny mający zwyczajną jurysdykcję kośc. (biskup, wyższy przełożony zakonu, wikariusz generalny); tytuł honorowy wielu innych wyższych duchownych.Etym. - śrdw.z łaciny praelatus 'prałat' z ?Xac. p.p. od praeferre, zobacz preferans

Czym jest prałat znaczenie w Znaczenie P .