prebenda co to jest
Co to znaczy prebenda? Definicja prebenda Kośc. rz.kat. część dochodów kośc. przypadająca ustalonym.

Czy przydatne?

Definicja prebenda

Definicja z ang. prebend, z niem. Pfründe.

Co to znaczy PREBENDA prebenda Kośc. rz.kat. część dochodów kośc. przypadająca ustalonym osobom duchownym.Etym. - śrdw.z łaciny praebenda 'jw.' z późn.z łaciny 'zaopatrzenie ze strony państwa' z ?Xac. r.ż. od praebendus, gerundivum od prae(hi)bēre 'ofiarować; dostarczać'; zobacz pre-; habēre, zobacz habit; por. prowiant

Czym jest prebenda znaczenie w Znaczenie P .